EN
|
TR

Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı (PPP) Yöntemi İle Yatırımlara Genel Bakış

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) YÖNTEMİ İLE YATIRIMLARA GENEL BAKIŞ

Sağlık sektöründe Kamu Özel Ortaklığını (PPP) değerlendirmeden önce PPP’nin tanımı ile başlayalım.

‘PPP geleneksel olarak kamu tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması, finanse edilmesi ve işletilmesidir. Yapılan yatırım ve işletilmesi ile ilgili denetim ve gözetim kamu tarafından gerçekleştirilir. Proje ile ilgili risklerin önemli bir bölümünün özel sektöre devredilmesi ve projenin kamu açısından değer yaratması esastır.’