EN
|
TR

Rüzgar Enerjisi Projeleri Finansmanı

RÜZGAR ENERJİSİ PROJELERİ FİNANSMANI

Rüzgar Enerjisi projelerinin popüleriliğini her geçen gün artırmaktadır. Yüzlerce projenin projelendirme aşamasında olduğu günümüz Türkiye’sinde projelerin finansman kuruluşları tarafından nasıl değerlendirildiği konusu yatırımcılar (sponsorlar) için -projenin finanse edilebilir olmasını sağlamak adına- kritik önem taşımaktadır.