EN
|
TR

İş Suistimal Riskinin Proaktif Yönetimi ve İşletmelerde Rekabet Avantajına Katkısı

İŞ SUİSTİMAL RİSKİNİN PROAKTİF YÖNETİMİ VE İŞLETMELERDE REKABET AVANTAJINA KATKISI

Bu çalışmamızda, suistimal inceleme uzmanlarının uluslararası meslek örgütü olan ACFE’nin 2014 yılında yayınladığı İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor verileri çerçevesinde, işletmelerde iş suistimali riskinin değerlendirilmesi, potansiyel mağdur ve failin detaylı analizi, iş suistimalini önleme ve tespitine yönelik -suistimal üçgeni kuramı temelinde- somut öneriler sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca, makalemizde iş suistimali soruşturma süreci çerçevesinin çizilmesi ve suistimal riskinin etkin yönetiminin işletme açısından rekabet avantajına dönüşmesine yönelik proaktif suistimal riski yönetim modeli önerimiz hakkında temel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.