EN
|
TR

50 Soruda Risk Bazlı İç Denetim

50 SORUDA RİSK BAZLI İÇ DENETİM

Nasıl ki küreselleşmeyle birlikte, bağımsız dış denetim firmaları ile bağımsız üst -sektör ve piyasa- düzenleyici kurumlar önem kazandılarsa; yine uluslararası faaliyet gösteren büyük firmaların merkez ve diğer ülkelerdeki iştiraklerinde üst üste yaşanan suistimal skandalları iç denetim konseptinde de önemli değişimlere yol açmıştır. Mevzuat değişiklikleri ve üst düzenleyici kuruluşların yönetmelikleri ile bazı işletmelerde iç denetim zorunlu kılınmış; bunun yanı sıra iç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulanma çerçeveleri de belirlenmiştir.