EN
|
TR
IK PAZARLAMA EĞİTİMİ

26 Ekim 2017

09:00 - 16:00

İstanbul

İnsan Kaynakları vizyonunu belirlemek, bu vizyona hizmet eden İK uygulamalarını yaratmak, sürdürmek ve sonuç almak günümüzde giderek kritikleşiyor. Tıpkı markaların tüketicileri olduğu gibi İK uygulamalarının da hizmet ettiği çalışanlar var. Çalışanları elde tutmak, motive etmek ve tatmin olmalarını sağlamak için bu uygulamaların konumlandırılması, farklılaştırılması gerekiyor. İnsan Kaynakları uygulamalarını birer “love brand” haline getirmek mümkün. Genel pazarlama konseptleri İK’ya nasıl uygulanır? Marka kavramı İK’da nasıl can bulur? İK uygulamalarıyla çalışanlara nasıl “değer” yaratılır? İnteraktif geçecek ve sürprizlerle beslenecek bu eğitimden çıktığınızda İK markasını ortaya koymanın ve daha iyi pazarlamanın uygulanabilir yöntemlerini bulmuş olacaksınız.

AMAÇ

Eğitimin amacı, İK uygulamalarının daha iyi pazarlanması konusunda katılımcılar ile beraber çalışmaktır. İK’nın şirket içindeki marka değerini artıracak önerilerin paylaşılması ve bu konuda katılımcıların esinlendirilmesi de yan faydalardandır.

KİMLER KATILMALI

İK çalışanları, İK vizyonuna yön verenler, akademisyenler, İK uygulamaları hakkında düşünen ve çalışan herkes katılabilir.

İÇERİK

Şirketin vizyonu ne? Şirketin İK’dan beklentileri ne? (Göz önünde olanlar ve olmayanlar)

 • Dave Ulrich – İK Yetkinlikleri
 • Stratejik ortak olabilmek

Genel resmi anlayabilmek

 • İşveren markası
 • İK departmanı markası
 • İK uygulamaları markası

Ne olduğunu anlayalım: Pazarlama araştırması. Yapmak istediğimiz şeyleri yapmamız için tüketicilerimiz kimler?

 • Müşteri segmentasyonu (Nesil, ihtiyaçlar, departmanlar, cinsiyet)
  • Herkese aynı şeyler aynı derecede doğru gelmeyebilir. Farklı ihtiyaçlara farklı ürünler sunmak zorundayız.
 • Araçlar: Pilot çalışmalar, hedef grup görüşmeleri

Pazarlamanın 4P’si

 • Product: Ürünümüz ne, ne sunuyoruz?
 • Price: Tüketiciler bunu tüketmek için nasıl bir bedel ödemeli?
 • Place: Nereden ulaşırsınız?
 • Promotion: Bunu yaparsanız tüketiciler ne kazanır ?

Pazarlama iletişimi

 • İlgili olma durumu: Neyi neyle kullanalım?
 • İK’da ajans yönetimi
 • Medya planı: Nerede, ne zaman olalım?

Pazarlama iletişimi

 • Bordro yeniliğini nasıl pazarlarsınız?
 • Bir şirket yemeğini nasıl pazarlarsınız?
 • Katılımcıların örneklerinin daha iyi pazarlanması için öneriler

BİLGİ VE KAYIT

[contact-form-7 404 "Not Found"]