EN
|
TR
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BANKA, LEASING ŞİRKETİ VB. BAKIŞ AÇISINDAN)

AMAÇ

Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırım projelerinin hazırlanması ve/veya değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlar ile ilgili başta risk yönetimi olmak yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlara hakim olmalarını ile yatırımların verimlilik ve karlılık düzeylerini analiz edebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 1. Yatırım ve Yatırım Finansmanı Kavramı
 2. Yatırım Türleri ve Evreleri
 3. Yatırım Projelerinde Talep Tahmini ve Kapasitenin Belirlenmesi
 4. Yatırım Projelerinde Riskler ve Yönetimi
 5. Yatırım Projelerinin Finansal Olarak Düzenlemesi
 6. Yatırım Finansman Kaynakları ve Mukayesesi
 7. Teknoloji ve Yatırım ile Üretim Maliyetine Etki Eden Diğer Faktörler
 8. Gelir ve Nakit Akışı Kavramları Arasında Benzerlik ve Farklar
 9. Yatırım Projesi Mali Performans Kriterleri ve Analizi

HEDEF KİTLE

Yatırım kredileri pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, yatırım konusu makine satıcıları, yatırım danışmanları, sigorta şirketleri, yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

İÇERİK

 • Yatırım ve Sanayi Yatırımları
  • Yatırım ve Yatırımcı Kavramı
  • Yatırımların Özellikleri
  • Sanayi Yatırım Kavramı
  • Proje ve Yatırım Projesi Kavramı
  • Yatırım Evreleri ve Yatırıma Başlanması
  • Yatırım Türleri ve Banka Açısından Farklılıkları
  • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesindeki Amaçlar
  • Grup Çalışması
 • Yatırım Projelerinin Düzenlenmesinde Ekonomik Yönden Yapilacak Çalışma Ve Değerlendirmeler
  • Sektörde Şimdiye Kadarki Gelişmelerin İncelenmesi
  • Sektörde Gelecekteki Gelişmelerin Tahmini
  • Talep Tahmin Yöntemleri
  • Kuruluşun Pazar Payının Tahmini ve Fiyatlandırma
  • Kapasitenin Belirlenmesi
  • Kapasitenin Belirlenmesinde Teknik ve Mali Etkenler
 • Yatırım Projelerinde Riskler Ve Yönetimi
  • Pazar Riski
  • Ham Madde Riski
  • Finansal Riskler
  • Proje Tamamlanma Riski
  • Teknoloji Riski
  • Hukuki Riskler
  • Çevresel Riskler
  • Diğer Riskler
  • Sözleşme Tipleri ve Yönetimi
  • Vaka Çalışması
 • Yatırım Projelerinin Düzenlenmesinde Mali Yönden Yapılacak Çalışma Ve Değerlendirmeler
  • İşletme Sermayesi ve İşletme Sermayesini Belirleme Yöntemleri
  • Yatırım Projelerinin Mali Yönden Düzenlenmesi
  • Tahmini Dönen Varlık Unsurlarının Dönemler İtibariyle Hesaplanması
  • Yatırımlar Tamamlandığında Toplam Yatırım Tutarının Finansmanı
  • Yatırım Finansman Çeşitleri ve Farklılıkları
  • Yatırım Projelerinin Mali Yönden Değerlendirilmesi
  • Finansal Analiz
  • Vaka Çalışması
 • Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri
  • Başa Baş Noktası Analizi
  • Net Bugünkü Değer Yöntemi
  • İç Verim Oranı Yöntemi
  • Geri Ödeme Süresi Yöntemi
  • Borç Karşılama Oranı Analizi
  • Yardımcı Ekonomik Değerlendirme Analizleri
  • Vaka Çalışması
 • Yatırım Projelerinin Düzenlenmesinde Teknik Yönden Yapılacak Çalışma Ve Değerlendirmeler
  • Teknolojik Gelişme
  • Teknoloji Seçimi ve Uygulanması
  • Teknoloji Transferi
  • Yatırım Projelerinin Temel Teknik Konuları
  • Yatırım Mal Oluşu Hesaplamaları
  • Üretim Mal Oluşu Hesaplamaları

Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 gün

İLGİLİ EĞİTİMLER

İLGİLİ DOKÜMANLAR

İLGİLİ VİDEOLAR