EN
|
TR
PROJE FİNANSMANI - EXCEL DESTEKLİ

AMAÇ

Proje Finansmanı Eğitimi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerini analiz edebilmesini, risk analizi yapabilmesini ve proje finansmanının geleneksel kredi uygulamalarından farklarını kavrayabilmesini amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Eğitim sonucunda katılımcılar:

 • Proje Finansmanı Kavramı ve Terminolojisi
 • Dünya’da ve Türkiye’de Proje Finansmanı
 • Proje Finansmanının Taraflar ve Yapılandırılması
 • Proje Finansmanı ve PPP
 • Gelir Tablosu ve Nakit Akışı Karşılaştırması
 • Proje Finansman Kararını Etkileyen Faktörler
 • Proje Finansmanında Çok Yönlü Risk Analizi ve Yönetimi
 • Proje Tipleri ve Farklı Risk Profilleri
 • Alternatif Finansman Yöntemleri
 • Kredibilite ve Bankabilite
 • Kredi Kullanımda Özel Şartlar ‘Term Sheet’
 • Yatırımcı ve Banka Müzakere Süreci ve Yönetimi
 • Proje Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Sermaye ve Öz Kaynak Maliyeti
 • Proje Finansal Performans Kriterleri
 • Proje Stres Testi

konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

HEDEF KİTLE

Proje değerlendirilmesi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi proje danışmanları, sigorta şirketleri, proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

İÇERİK

 • Giriş ve Genel Bakış
  • Terminoloji
  • Proje Finansmanı ve Yapılandırılmış Finansman Kavramları
  • SPV Kavramı
  • Proje Finansmanı ile Kurumsal Finansman Mukayesesi
  • Uygulama Alanları
  • Tarihi ve Gelişimi
  • PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklıkları) Nedir?
  • Dünyada Proje Finansman Uygulamaları, İstatistikler ve Trendler
  • Türkiye’de Proje Finansmanı
  • Yatırım Projelerinin Safhaları ve Proje Finansmanı
  • Gelir Tablosu ile Nakit Akışı Arasındaki Farklar
  • Nakit Akış Şelalesi ve NNA, NNNA Kavramları
  • ‘BSKO’ ve bir proje performans kriteri olarak önemi
  • Neden Proje Finansmanı? Avantaj ve Dezavantajları?
  • Kaldıraç Etkisi ve Önemi
  • GRUP ÇALIŞMASI 1 – Proje Süreçleri ve Riskler
 • Proje Riskleri
  • Dönemlerine Göre Riskler
   • Proje Aşaması
   • Mühendislik ve İnşaat Süresi
   • ‘Start up Phase’ Fiziki Tamamlama Kabul Aşaması
   • Faaliyet Aşaması
  • Projelerin Fiziksel ve Finansal (Ekonomik) Tamamlanması Kavramları
  • Finansal (Ekonomik) Tamamlama Koşulları
  • Çeşitlerine Göre Riskler
   • İnşaat ve Tamamlanma Riski
   • Operasyon Riski
   • Satış Riski
   • Faaliyet Riski
   • Finansal Riskler
   • Ekonomik Riskler
   • Politik Risk
   • Yasal Risk
   • Çevresel Riskler ‘Ekvator Prensipleri’
  • Proje Tipleri ve Özellikleri (Hidro, Rüzgar, Güneş, AVM, Otel Liman, Otoyol, Havaalanı vb.)
  • GRUP ÇALIŞMASI 2 – Proje Tipleri ve Majör Riskler
  •  
 • Risk Yönetimi ve Proje Anlaşmaları
  • İşlemin Tarafları ve Yapılandırılması
  • Farklı Yapılanma ve Uygulamalar
  • Satış Anlaşmaları ve Çeşitleri
  • Müteahhitlik, Tedarik ve Proje Yönetimi ile İlgili Anlaşmalar (EPC Sözleşmesi)
  • Proje Operasyon Süreci ile İlgili Anlaşmalar (O&M Sözleşmesi)
  • Proje Finansmanında Sigorta ve Önemi
  • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular
  • Türkiye’de Şirketlerin Finansal Sorunları
  • Yaygın Finansal Hatalar
  • Projeler Neden Başarısız Olur? Örnekler
  • VAKA ÇALIŞMASI 1. Bölüm – Proje Risk İncelemesi ve Değerlendirmeleri
 • Finansman Kaynakları ve Kullanım Koşulları
  • Proje Finansmanında Öz Kaynak ve Borç
  • Farklı Öz Kaynak Ödeme Yapıları
  • Excel Uygulamalı Nakit Akışına Uygun Finansman ‘Kredi Heykeltraşlığı’
  • Kredi Değerlendirme Kriterleri
   • İnşaat Öncesi
   • İnşaat Sonrası (Faaliyet)
  • Proje Finansman Kaynakları
   • Sendikasyon Kredileri ve ‘Club Loan’ Kavramı
   • Ticari Bankalar
   • Yatırım Bankaları
   • ECA Kredileri
   • Leasing
   • Satıcı Kredileri
   • Bono Piyasaları
  • Birincil ve İkincil Borç Kavramı
  • ‘Mezzanine Debt’ Ara Finansman ve Uygulaması
  • ‘Kredibilite’ve ‘Bankabilite’ Kavramı
  • Farklı Kredi Geri Ödeme Planları (Riskler ve Avantajlar)
   • Eşit Taksitli Ödeme
   • Aşit Ana Paralı Ödeme
   • Artan Taksitler
   • Azalan Taksitler
   • Mevsimsel Ödeme
   • Ödemesiz Dönem
   • Ara Ödemeler
   • Boş Geçen Ödemeler
   • Balon Ödeme
  • Kredi Kullanımda Özel Şartlar ‘Term Sheet’
   • Ek Borçlanma
   • Kredi Kullanım Süresi
   • Kar Dağıtımı
   • Rezerv Hesaplar
    • Borç Servis Rezerv Hesabı
    • Bakım Onarım Rezerv Hesabı
   • ‘Cash Sweep’ Nakit Süpürme
   • Yatırım Dönemi Finansman Giderleri
   • Yatırım Bütçesi Aşım Durumu
   • Ortalama Kredi Süresi (Excel Uygulamalı)
   • İlave Yatırım Yapma Durumu
   • Erken Kapatma Durumu
  • İdeal Teminat Paketi ve Yönetimi
  • Proje Finansmanında Sigorta
  • Finansman Maliyet Kalemleri
  • Bankacı ve Yatırımcı Bakış Açıları ile Mukayeseli Proje Finansmanı
  •  
 • Finansal Modelleme (Fizibilite) ve Değerlendirme
  • Proje Finansal Fizibilite Raporu
   • Satış/Gelir Projeksiyonları
   • Gider Projeksiyonları
   • Kredi Geri ödeme Tablosu
   • Amortisman Tablosu
   • İşletme Sermayesi Tablosu
   • Gelir Tablosu
   • Nakit Akışı
  • Projenin Finansal Modellemesi
  • Finansal Modelleme Yaparken Önemli Noktalar
  • Proje Değişkenleri ve Tahmin Yöntemleri
  • Proje Performans Kriterleri
   • İç Verimlilik Oranı (IRR)
   • Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV)
   • Borç Servisi Karşılama Oranı (BSKO/ DSCR)
   • Başa baş Noktası
   • Proje Geri Ödeme Süresi Analizi (İskontosuz ve iskontolu)
   • LLCR (Kredi Ömrü Karşılama Oranı)
   • PLCR (Proje Ömrü Karşılama Oranı)
   • MIRR
  • Projede Öz Kaynak Borç Dengesinin Kurulması
  • ‘Cash Trap’ Nakit tuzağı
  • Farklı Analiz Yöntemlerinin Mukayeseleri ve Kullanım Şekilleri
  • Ağırlık Ortalamalı Sermaye Maliyeti ve Hesaplanması
  • Öz Kaynak Maliyeti Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
  • Hassasiyet Analizi (Proje Stres Testi)
  • VAKA ÇALIŞMASI 2. Bölüm – Excel Uygulamalı Proje Finansal Analiz Çalışması

*Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 – 3 gün

İLGİLİ EĞİTİMLER

İLGİLİ DOKÜMANLAR

İLGİLİ VİDEOLAR