EN
|
TR
EXCEL'DE PROJE FİNANSMANI MODELLEMESİ

AMAÇ

Proje finansmanı dünya genelinde büyük projelerin (havaalanları, limanlar, hastaneler, otoyollar, enerji santralleri vb.) finansmanında kullanılan önemli bir finansman tekniğidir. Her proje finansmanı işlemi teknik, ticari, faaliyet, ekonomik, finansal gibi pek çok riski bünyesinde barındırmaktadır.

Bu programda proje finansmanının finansal modellemesi kreditör, yüklenici, sermayedar veya sponsor perspektiflerinden değerlendirilecektir.

 • Finansal modelde kullanılan muhasebe ve finansal kavramları
 • Büyük yatırım projelerinin finansal modellemesini yapmak amacı ile gerekli bilgi ve teknikler
 • Finansal model oluşturmada kullanılan en geçerli uygulamalar
 • Proje performansına en çok etkisi bulunan kritik proje girdileri (parametreleri) analizi
 • Hassasiyet analizi gerçekleştirme yöntemleri.
 • Finansal model üzerinde kreditör ve yatırımcı bakış açıları ile risk ve karlılık analizi yapma yöntemleri.
 • Proje finansal fizibilitesine kritik etkisi bulunan proje parametrelerinin tespit edilmesi ve risk yönetimi.
 • Proje finansmanında risk yönetiminin borçlanma kapasitesine ve karlılığa etkisi üzerinde somut örnekler.
 • Finansal modelin fiyat belirleme ve müzakere amacı ile kullanımı. 

HEDEF KİTLE

Proje finansal modelleme ve analizi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi proje danışmanları, sigorta şirketleri, proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

İÇERİK

 • Proje Finansmanına Genel Bakış
 • Finansal Modellerin Yapısı ve Tasarımı
  • Projenin Modele Transfer Edilmesi
  • Proje Parametrelerinin ve Endekslerin Oluşturulması
  • Proje Ekonomik Ömrü Kavramı
  • Dönem Uzunluğunun Tespiti
  • Hurda Değer Kavramı
  • Modelleme İçin Diğer Kritik Kavramlar
 • Fonlama Yapısının Oluşturulması
  • Eşit Taksitli Ödeme Yapısı
  • Eşit Ana Paralı Ödeme Yapısı
  • Farklı Ödeme Planlarına Giriş
 • Satış Hacimlerinin Oluşturulması
 • Gelir ve Maliyet Projeksiyonları
  • Model Varsayımlarının Oluşturulması
 • Amortisman Tablosunun Oluşturulması
 • İşletme Sermayesi İhtiyaç Tablosunun Oluşturulması
 • Finansal Tablolar
  • Tabloların Entegrasyonu
  • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması
  • Modelin Doğruluk Testinin Yapılması
 • Finansal Değerlendirme
  • Net Nakit Akışı
  • Net Net Nakit Akışı
  • Paranın Zaman Değeri ve ‘DCF’ İskontolu Nakit Akış Modeli
  • IRR, NPV, Geri Ödeme Süresi (Pay-back period)
  • BSKO, KSKO, PSKO
  • Borç/Öz Kaynak Dengesinin Kurulması
  • Kaldıraç Etkisi
  • ‘Goal Seek’ Hedef Ara Fonksiyonu
  • Proje Borçlanma Kapasitesinin Hesaplanması
  • Risk Yönetimi ve Karlılığa Etkisi
  • Karlılık Maksimizasyonu
 • Risk Değerlendirme
  • Risk Matrislerinin Oluşturulması
  • 1 ve 2 Değişkenli Hassasiyet Analizleri
  • Koşullu Biçimlendirme ‘Conditional Formatting’
  • Senaryo Analizi
 • Özet
  • Finansal Model Kontrol Ekranının Oluşturulması
  • Grafik Fonksiyonları

*Katılımcı sayısı maksimum 16 kişi ile sınırlıdır. Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir. Katılımcıların temel Excel uygulamalarına hakim olmaları ve programa katılmadan önce kendilerine gönderilecek dokümanları okumuş olmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 – 3 veya 4 gün

İLGİLİ EĞİTİMLER

İLGİLİ DOKÜMANLAR

İLGİLİ VİDEOLAR