EN
|
TR
BANKALAR İÇİN PROJE FİNANSMANINDA KREDİ HEYKELTIRAŞLIĞI 'DEPT SCULPTING' METODOLOJİSİ (EXCEL UYGULAMALI)

AMAÇ

Proje finansmanının temeli projenin yaratmış olduğu nakit akışının finanse edilmesidir. Kredi geri ödeme planının da nakit akışına uygun şekilde oluşturulması risk yönetimi ve karlılık açılarından büyük önem taşır. Bu programda finansör (Banka, leasing vb.) tarafından projenin yaratacağı nakit akışına uygun kredi taksitlerinin hesaplanması gerektiği Excel üzerinde uygulamalı olarak paylaşılacaktır.

HEDEF KİTLE

Proje kredi fiyatlama ve finansal modellemesi üzerine çalışanlar, Proje ve yatırım kredileri ile ilgili kredi pazarlama, tahsis ve operasyon bölümleri çalışanları, yatımcılar ve proje geliştiriciler, finansal danışmanlar ile proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

İÇERİK

 • Nakit Akış Tablosu ve Net Nakit Akışı (Ham Maddenin Tespiti)
 • Proje Finansmanı Kavramı
 • Paranın Zaman Değeri
 • Fiyatlamaya Giriş
 • Eşit Taksit ve Ana Para Hesaplamaları
 • Yapılandırma ve Yapılandırılmış Finansman
 • Net Bugünkü Değer (NPV, XNPV) ve İç Verim Oranı (IRR, XIRR)
 • BSKO, KSKO, PSKO (DSCR, LLCR, PLCR)
 • BSKO Yapılandırması
 • KSKO, PSKO Yapılandırması (Petrol ve Maden Projeleri için) – Opsiyonel *
 • Gerçek Gün Hesabı ile Fiyatlama
 • Sağlama Yapma (Check Mechanism)
 • Cash Sweep
 • Rezerv Hesaplar
 • Ortalama Kredi Süresi

* Bu bölüm isteğe bağlı olarak çıkartılabilir.

**Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 – 3 gün