EN
|
TR
LİDERLİĞİN REDDEDİLEMEZ YASALARI

AMAÇ

Hangi yöne gittiğiniz yada ne yaptığınız fark etmez; liderlik liderliktir. Zaman değişir. Teknoloji ilerler. Kültürler farklılık gösterir. Ancak liderliğin gerçek ilkeleri ister antik yunanda yaşıyor olsun, ister son yüzyılın güçlü devlet adamları, spor dünyası, ya da isterse günümüzün global ekonomisinin iş adamları olsun değişmez. Liderlik ilkeleri zamanın sınırlamalarının ötesindedir. Bu ilkeler reddedilemez. Bu yasaları bilen ve bunları uygulayabilen liderler daha başarılı olurlar. Liderin başarısı organizasyonların başarısındaki en önemli etkendir.

KİMLER KATILMALI

Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.

İÇERİK

John Maxwell in 40 yıllık liderlik ile ilgili deneyiminin sonucunda süzgeçten geçirdiği ve reddedilemez olan 21 adet yasanın tek tek paylaşılması ve örneklerle özümsenmesi hedeflenmektedir. Bu yasaların her biri öğrenilebilir ve uygulanabilir. Bu yasalar tek tek ele alınabilir ve birini uygulamak için diğerini gerçekleştirmiş olmak gerekmez. Her bir yasa tüm başarılı liderlerin yetkinlikleri ele alındığında hepsinin temelinde mevcuttur.

  • Organizasyonun başarı düzeyini liderin yetkinlik düzeyi belirler. Daha başarılı organizasyonlar yaratmak için daha yetkin ve düzeyi yüksek liderlere sahip olmak kaçınılmazdır.
  • Devinim ve hedefe odaklı hareket liderin en büyük dostudur.
  • Liderlik bir günde elde edilmez bu bir süreç gerektirir. Her gün atılan adımlar liderlik yolculuğunda önemli mesafe katetmemize yardımcı olacaktır ancak önemli olan her gün ilerleyecek disiplini sağlamaktır.
  • Başarılı liderler yatkilendirmeyi nasıl yaparlar?
  • Hiç kimse tek başına başarılı olamaz Başarılı liderlerin yakın çevresinde birlikte başarıyı elde edecekleri yetkin bir takımı vardır. Doğru takımı kurmak için neler yapmalıyız?
  • Önceliklerin belirlenmesi için uygulanacak etkin yöntemler nelerdir?
  • Başarılı liderler sadece kendisini takip edenlere liderlik yapmazlar aynı zamanda ekibinde yeni liderler yetiştirir. Bilgi sahibi olmak ve bildiklerini paylaşarak ekibin yetkinlik düzeyini artırmak önemlidir.

SÜRE

2 gün