EN
|
TR
TEMEL LEASING (LEASING'E GİRİŞİ)

AMAÇ

Leasing işleminin tanımı, tarihçesi, tipleri, işleyişi, tarafları, avantajları ve alternatif uygulamaları. Dünyada ve Türkiye’deki leasingin toplam yatırımlar içinde aldığı payın ve geleceğe yönelik trendlerin istatistiki değerlendirmesi. Leasing işlemine konu riskler ve korunma teknikleri. Leasing şirketlerine ve bölümlerine genel bir bakış. Leasing şirketlerinin finansman yapıları. Farklı leasing uygulamaları, Yeni Finansal Kiralama Kanunu’nun yorumlanması ve Operasyonel Kiralama. Leasingin alternatif yatırım finansman teknikleri ile mukayesesi. Leasing işlemlerinde maliyet analizi ve alternatif leasing tekliflerinin karşılaştırması. Yeni kanunun getirdiği yeniliklere genel bir bakış.

 1. Leasing ve işleyişinin detayları
 2. Yeni Finansal Kiralama Kanunu’nun önemli maddeleri
 3. Dünyadaki uygulamalardan yola çıkarak Türkiye’deki mevcut uygulamaları ve trendler
 4. Finansal ve operasyonel kiralama
 5. Leasing şirketlerinin bölümlerinin fonksiyonları ve işleyişi
 6. Leasing işlemindeki riskler ve avantajlar
 7. Alternatif yatırım finansman araçları ile mukayesesi

HEDEF KİTLE

Leasing Profesyonelleri, Makine ve Ekipman Satıcıları, Kiracılar, Mali İşler ve Finans Profesyonelleri, Leasing ve Yatırım Finansmanı ile İlgili Herkes

İÇERİK

 • Leasing’in Tanımı
 • Leasing’in Tarihçesi ve Gelişimi
 • Dünya’da Leasing
 • Türkiye’de Leasing
 • Leasing İşleminde Taraflar
 • Leasing’in İşleyişi
 • Leasing Konusu Mallar
 • Türkiye’de Leasing’in Sektörel Dağılım ve İstatistiki İncelemesi
 • Leasing Şirketinde Bölümler ve Fonksiyonları
  • Pazarlama
  • Krediler
  • Operasyon
  • Muhasebe
  • Fon Yönetimi
 • Leasing Çeşitleri
  • Finansal Kiralama
  • Operasyonel Kiralama
  • Satış ve Geri Kiralama
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi
 • Leasing’de Riskler
 • Leasing konusu malın 2. el değeri ve risk hesaplamasındaki önemi
 • Fiyatlamaya Giriş
 • KDV mahsuplu işlemler ve fiyatlaması
 • Satıcı Kredili İşlemler
 • İç ve Dış Alım İşlemler arasındaki farklar
 • Leasing’de Sigorta
 • Leasing İşlemlerinde maliyet analizi
 • Kiralayan ve Kiracı Açısından Muhasebe Kaydı
 • Leasing Şirketleri alternatif fon kaynakları
 • Leasing ve Diğer Alternatif Yatırım Alternatifleri
 • Leasingin Avantajları
 • Rekabet ve Leasing Tekliflerinin Karşılaştırması
 • Yeni Kanun – Yenilikler ve Değişiklikler 

SÜRE

2 gün