EN
|
TR
OPERASYONEL KİRALAMA VE FİYATLAMASI (HP VEYA EXCEL UYGULAMALI)

AMAÇ

Modern bir finans tekniği olan operasyonel kiralamanın kiracı, kiralayan ve satıcı perspektifinden değerlendirilmesi, çeşitli ürün tipleri ve farklı uygulamalar ile kalıntı değer, KDV ve verilen ek hizmetler dahil fiyatlama uygulamaları. Karlılık ve verimlilik hesaplamaları, filo yönetim uygulamaları ile kiralama işleminde dikkat edilecek hususlar ve kiralama dokümantasyonu.

HEDEF KİTLE

Leasing Profesyonelleri, Otomotiv ve İstif Makinesi Sektörleri Yöneticileri, Makine ve Ekipman Satıcıları, Kiracılar, Mali İşler ve Finans Profesyonelleri, Satın Alma Yöneticileri, Leasing, Kiralama ve Yatırım Finansmanı ile İlgili Herkes

İÇERİK

 • Kiralama Sektörüne Genel Bakış
  • Günlük Kiralama
  • Operasyonel Kiralama
  • Finansal Kiralama
 •  Operasyonel Kiralama Nedir?
  • Tam Tanımı
  • Gelişim Süreci
  • Finansal Kiralamadan Ayrıştıran Kriterler
 •  Operasyonel Kiralama Uygulamaları
  • Kalıntı Değer ve Fiyatlamaya Etkisi
  • Bakım, Onarım, Lastik, Benzin, Sigorta, Vergi vb. Maliyetlerin Fiyatlamaya Katılması
  • Km ve/veya Kullanım Bazında Kira Hesaplamaları
 • Kalıntı Değer Hesaplaması ve Etkileyen Faktörler
  • KDV, ÖTV ve Diğer Vergi Oranları
  • Enflasyon Etkisi
  • Devalüasyon Etkisi
  • Diğer Faktörler
 • Sabit Kıymet KDV’si ve Fiyatlamaya Etkisinin Hesaplanması
 • Operasyonel Kiralama Vergi Avantajı ve Hesaplaması
 • Muhasebel ve Vergisel Bakış
 • Vergi Avantajının Fiyatlamaya Yansıtılması
 • Dönem Sonu Opsiyonları
 • Ürünü Sunmak İçin Gerekli Beceriler 
 • Vaka Çalışması
  • Kiracı Açısından Eşsiz Faydalar 
  • Ürünü Sunmaya Uygun Kiracı Tipleri
  • Kiralayan Açısından Eşsiz Faydalar 
  • Satıcı Şirket Açısından Eşsiz Faydalar
 • Uzmanlaşma ve Tam Hizmet İşlemler
 • Maliyet Düşürme ve Kontrol Amaçlı Operasyonel Kiralama
 • Operasyonel Kiralamanın 3 Kar Merkezi
 • Filo Yönetimi ve Fiyatlama Uygulamaları
 • Tam Hizmet İşlemlerin Fiyatlaması
  • Hacimsel Fiyat Anlaşmalarının IRR’a Etkisi
  • Bakım&Onarım Anlaşmalarının IRR’a Etkisi
  • Dönem Sonu Anlaşmaların IRR’a Etkisi
  • Kiralayan Açısından Avantajlar
  • Kiracı Açısından Avantajlar
 • Yeni Ürünler ve Fiyatlaması
  • Kiralama Süresi Bitmeden Yenileme Opsiyonu
  • Erken Sözleşme Bitirme Opsiyonu
  • Kaldıraçlı Leasing
  • TRAC Leasing (Son Kira Ayarlamalı Kiralama İşlemi)
  • First Amendment Leasing (Ara Satın Alma Opsiyonlu Kiralama İşlemi)
  • Sözleşme Sonu Alternatif Uygulamaları
 • Operasyonel Kiralama Fiyatlamasındaki Tuzaklar
 • İşlem Sonunda Karlılık ve Verimlilik Hesaplamaları
 • Gelir Tablosu ile Nakit Akışı Karşılaştırması ve Kalıntı Değerin Etkisi
 • Vaka Çalışması
  • Operasyonel Kiralama Öz Kaynak ile Satın Alma Karşılaştırması
  • Operasyonel Kiralama Banka Kredisi Karşılaştırması

*Katılımcıların eğitim sırasında HP finansal hesap makinesi veya Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü bilgisayar bulundurmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

SÜRE

2 – 3 gün