EN
|
TR
LEASING SATIŞ VE FARKLILAŞMA TEKNİKLERİ

AMAÇ

Leasing finansman tekniğinin satış ve pazarlamasını yapan her seviyedeki profesyonelin leasing işleminin taraflarını ve dinamiklerini daha iyi tanıyıp analiz edebilmeleri ile içinde bulundukları rekabet ortamında kiralayan, kiracı ve satıcı firma üçgeninde farklı çözümler üretip, katma değer yaratmalarını amaçlamaktadır.

 1. Leasing işleminin üç temel taşı olan kiracı, kiralayan ve satıcının yapılarını, talep ve ihtiyaçları
 2. Leasing’in avantajlarını ve bir yatırım finansman tekniği olarak tercih edilmesinin nedenleri
 3. Satış hedeflerinin doğru anlaşılmasını ve buna uygun aksiyon planının yapılması
 4. Kiracı, kiralayan ve satıcı firmanın ilişkilerini ve dinamiklerini analizi
 5. Yatırım tipleri arasındaki farklılıkları ve makine&ekipman riski
 6. Leasing’e konu mal gruplarının incelenmesi ve makine/ekipman bazında farklılıklar
 7. Rekabeti incelemek ve farklı yatırım finansman alternatiflerinin karşılaştırması
 8. Kira planın yapılandırılmasının önemi ve kredi risk ilişkisi
 9. Farklılaşmanın önemi ve avantajları
 10. Leasing’de yaratıcı finansman alternatifleri ile ürün geliştirme yöntemleri

HEDEF KİTLE

Leasing Profesyonelleri, Otomotiv ve İstif Makinesi Sektörleri Yöneticileri, Makine ve Ekipman Satıcıları, Kiracılar, Mali İşler ve Finans Profesyonelleri, Satın Alma Yöneticileri, Leasing ve Kiralama ile İlgili Herkes.

İÇERİK

 • Giriş
  • Leasing işleminin işleyişi ve tarafları
  • Leasing gelişim evreleri
  • Dünyada leasing
  • Türkiye’deki güncel durum
 • Kendimizi Tanımak  
  • Hedefler
  • Finansman yapısı
  • SWOT analizi
  • Grup Çalışması: Rekabette Fark Yaratmak
 • Kiracıyı Tanımak 
  • Genel değerlendirme
  • Nakit akışı
  • Sektörel Bakış
  • Yatırım tipleri ve Kredi Riski
 • Kapasite artışı
 • Darboğaz giderme
 • Teknolojik yenileme
 • Komple yeni yatırım
 • Diğer
  • Makine&Ekipmanı tanımak 
  • Neden Leasing?
  • Grup Çalışması: Yatırım Riski Analiz Çalışması
 • Satıcıyı Tanımak 
  • Sektör
  • Üretici/Temsilci
  • Makine/Ekipman
  • 2.El değer
  • İşlem hacmi
  • Rakipleri
  • Satıcı kredisi
  • Diğer
 • Yapılandırma Çeşitleri
  • Ödemesiz Dönemli Kira Yapıları
  • Artan veya Azalan Ödemeli Kira Yapıları
  • Mevsimsel Değişken Kira Yapıları
  • Ara Ödemeli Kira Yapıları
  • Kira Atlatma
  • Balon Ödemeli Kira Yapıları
  • Kiracının ihtiyaç Analizi
  • Ne Zaman Hangi Yapı Kullanılmalı!
  • Kiralayan Kredi Risk Yönetimi
  • Neden Yapılandırma
 • Karlılık
 • Katma Değer Yaratma
 • Satıcı Kredili işlemlerin Kira Hesaplaması
  • Iskonto Yöntemi
  • Net Değer Mahsup Yaklaşımı
  • Nemalandırılmış Ön Ödeme Yaklaşımı
  • Parçalı Satıcı Ödemelerinin Hesaplanması
 • Finansal Kiralama ve Sabit Kıymet KDV’si Mahsup İşlemleri
  • Sabit Kıymet KDV’si Mahsubu Nedir?
  • Mahsup İşlemindeki Riskler?
  • Kira KDV’leri ile Mahsup
  • KDV Havuzu Mahsup Yaklaşımı
  • Mahsubunun TL Faizlendirilmesi
  • Mahsubunun Döviz Faizlendirmesi
 • Rekabet 
  • Rakip Yatırım Finansmanı Kaynakları
 • ECA Kredileri
 • Satıcı Kredileri
 • Forfaiting
 • Proje Finansmanı
  • Karşılaştırmalar
 • Sermaye Maliyeti Kavramı
 • Şirketler Nasıl Seçim Yapmalı!
 • Leasing & Banka kredisi karşılaştırması
 • Leasing & Nakit karşılaştırması
 • Leasing & Leasing karşılaştırması
 • Finansal Açıdan Neden Leasing?
  • Vaka Çalışması: Yatırım Alternatifi Karşılaştırmaları (Finansal Olarak)
  • Grup Çalışması: Leasing Banka Kredisi Karşılaştırması
  • Grup Çalışması: Leasing ile Leasing Karşılaştırması
 • Farklılaşmak 
  • Müşteri ne ister!
  • Hizmette farklılaşma
  • Nakit akışında farklılaşma
  • Maliyetlerde farklılaşma
  • Uzmanlaşmak ve katma değer yaratmak
 • Ürün Geliştirme 
  • Yatırım Bedeli Fiksajı
  • Satıcı Kredisi Uygulamaları
  • Yatırım Teşvik Belgeli İşlemler
  • Kur ve Parite Fiksajı
  • Kur sepeti
  • Faizsiz kiralama
  • Otomobil Kiralamasında KDV
  • Balon Ödeme ve Uzatma Opsiyonları
  • Kira Dönemi Uzatma Opsiyonları

SÜRE

2 gün