EN
|
TR
YENİ NESİL MÜŞTERİLER

AMAÇ

Y ve Z Kuşaklarına bir ürün, bir hizmet, bir fikir satmaya çalışan birey ve kurumlar için tasarlanmıştır.

İÇERİK

 • Yirmibirinci Yüzyıl: Tüketici ile Rekabet Dönemi
  • 360 Derecede Kuşaklar: Bir öngörü aracı olarak Jenerasyonel Sistem
  • Demografik: Kim bu kuşaklar? Nereden geldiler, nereye gidiyorlar?
  • Psikografik: Nasıl yaşıyorlar? Nasıl satın alıyorlar?
 • Öncelikler
  • Yeni neslin sektörlere bakışı
  • Tüketici Markası ve İşveren Markası evliliği
 • Stratejiler
  • 
Nicelikten niteliğe – üründen bağlama – fonksiyondan deneyime

SÜRE

½ gün