EN
|
TR
KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ

EĞİTİMİN KONUSU

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve misafir/müşteri deneyiminde kusursuzlaşmayı hedefleyen tüm çalışanlar, üründen önce insana yatırım yapılması gerektiğini bilir. Satış sonrası hizmet sürecinde ayırt edici en önemli faktör, kurum çalışanlarının en doğru eğitimi almış olması ve eğitimde edindikleri becerileri iş yaşamlarına uygulayabilmeleridir. Kusursuz Müşteri Deneyimi Programı, özellikle Perakende, Bankacılık, Turizm, Ulaşım ve Sağlık Hizmeti sektörlerinde kariyer hedefi bulunan katılımcılara önerilmektedir.

KİMLER KATILMALI?

Kusursuz Müşteri Deneyimi programı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlara açık bir programdır.

EĞİTİMİN AMACI

Kusursuz Müşteri Deneyimi Programı, çalışanların empati yeteneğini kuvvetlendirirken, hizmet temellerini katılımcılara interaktif bir şekilde aktarır. Anlatımdan çok uygulamanın aktif olduğu bu programda amaç, katılımcıların tutum ve davranışlarında kalıcı değişiklikler yaratmaktır.

İÇERİK

 • Müşteri Deneyiminin Tanımı & Hizmet Nedir?
 • Müşteri ile İletişimde Profesyonel Davranış Prensipleri
 • Genel Görgü Kuralları
 • Kişisel İletişim Profilleri
 • Hizmet Sırasında Doğru Beden Dili Kullanımı
 • Müşterileri Anlama & Etkin Dinleme
 • Hizmet Sonrası Geri Bildirim Alma & Verme Becerileri
 • Şikayet Yönetimi & En Sık Karşılaşılan Müşteri Şikayetleri
 • Krizi Fırsata Çevirme Becerileri
 • Hizmette En Sık Yapılan Hatalar (Türkiye ve Dünyadan Örnekler)
 • Vaka Çalışmaları (Uygulama)

SÜRE

1 gün