EN
|
TR
UYGULAMALI SORGULAMADA PSİKOLOJİ

AMAÇ

İki günlük eğitim boyunca, katılımcıların psikolojiden yararlanan sorgulama teknikleri konusunda örnek olaylar eşliğinde en güncel bilgilerle donanmaları ve bundan sonraki kariyerlerinde de etkili uygulamalarına destek olmaktır.

KİMLER KATILMALI?

İç Denetçiler, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

İÇERİK

 • Temel Kavramlar
 • Suistimal Üçgeni Teorisi
 • Fail Kimdir?
  • Failin Profili
  • (ACFE – Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği 2016 Yılı Raporuna Göre)
  • Failin Psikolojisi
  • Duygusal Şüpheliler
  • Duygusal Olmayan Şüpheliler
 • Sorgulamada Psikolojiden Nasıl Yararlanılır?
  • Psikoloji Yardımıyla Kanıt Toplanması
  • Sorgulamada Psikolojik Araçlar
  • Sorgulamada Psikolojik Hedefler
  • Failin Duygularının Hissedilmesi
  • Failinin Düşüncelerinin Anlaşılması
  • Psikolojik Zaaflar
  • Aldatıcı Davranış (Yalan) Nasıl Farkedilir?
  • Hangi Soru Türleri?
  • Sorgulama Taktikleri
  • Yemleme İşe Yarar mı?
  • İyi Polis-Kötü Polis, Columbo Tekniği
 • REID Tekniği
  • Tekniğin Temel Özellikleri
  • Sorgulama Sürecinde Üç Aşama:
  • Birinci Aşama: Olayın Analizi (Factual Analysis)
  • İkinci Aşama: Davranış Analizi (Behavior Analysis)
  • Üçüncü Aşama: Sorgulama (Interrogation)
  • REID Tekniğinde Sorgulama Aşamasında Takip Edilecek 9 Adım
  • Örnek Olay Çalışması
 • PEACE Tekniği
  • Tekniğin Temel Özellikleri
  • Planlama ve Hazırlık (Planning and Peparation)
  • Dikkatini Çekme ve Açıklama (Engage and Explain)
  • Anlatış, Berraklaştırma, Meydan Okuma (Account, Clarification, Challenge)
  • Kapanış (Closure)
  • Değerlendirme (Evaluation)
  • Örnek Olay Çalışması
 • Motivasyonel Mülakat Tekniği (Motivational Interviewing)
  • Tekniğin Temel Özellikleri
  • İtiraf İçin 4 Temel Araç
  • Empatiyi İfade Etmek
  • Çelişkilerin Geliştirilmesi
  • Dirençle Çalışma
  • Öz-yeterliliği Destekleme
  • Örnek Olay Çalışması

SÜRE

2 gün