EN
|
TR
OPERASYONEL RİSKLERİN DAHA ETKİN YÖNETİMİNDE 3’LÜ SAVUNMA HATTI

AMAÇ

BASEL Bankacılık Komitesi, COSO Komitesi, IIA (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) ve ACFE (Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği) ve daha birçok kuruluş 3’lü Savunma Hattı Modeli’ni     iç kontrol sisteminin etkinliği bakımından bir gösterge (benchmark) olarak kabul etmektedir. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) da, 2016 yılında yayınladığı Operasyonel Risklerin Etkin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberinde modeli bankaların uygulaması yönünde destek vermektedir.

 

Bir günlük eğitimde, 3’lü Savunma Hattı Modeline ilişkin en güncel bilgiler, uygulama esasları, tasarım incelikleri, modelin uygulama örnekleri aktarılacaktır. Sabahki bölümde modele ilişkin esaslar aktarılacak öğleden sonraki seanslarda her bir katılımcının sunulacak örnek olaylar eşliğinde Modele uygun tasarımlar yapması sağlanacaktır. Eğitimin sonunda ise, katılımcıların modelin çerçevesi hakkında ana hatları ve bankada nasıl uygulanacağı konusunda sistematik bilgiye dayalı fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI?

Konuya ilgi duyan ve en az iki yıl deneyimli tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • BASEL Bankacılık Komitesi 3’lü Savunma Hattı Çerçevesi
  • BDDK 3’lü Savunma Hattı Çerçevesi
  • Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Yönetimi
  • Bankalardan 3’lü Savunma Hattı Çerçevesi Uygulama Örnekleri
  • Modelin Bankacılıkta Tasarım ve Uygulama Çerçevesi
  • Örnek Olaylarla 3’lü Savunma Hattının Uygulandığı Operasyonel Risk Yönetim Kontrol Süreç ve Araç Tasarımı ve Tartışılması

SÜRE

1 gün