EN
|
TR
NAKİT AKIŞ TAHMİNİ VE YÖNETİMİ (EXCEL DESTEKLİ)

‘Bir numara, nakit kraldır… İki numara, iletişim… Üç numara, rekabeti satın alın veya yok edin…’

Jack Welch, General Electric efsanevi CEO’su

AMAÇ

Kar eden organizasyonların bile nakit akış problemleri yaşayabileceği bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan özellikle faaliyete geçtiği ilk yıllarda kar edemeyen ancak buna rağmen sağlıklı bir nakit akışı oluşturabilen şirketlerin sayısı da az değildir. Nakit akış yönetiminin kalitesi günümüzde şirketlerin başarı ya da başarısızlığını tayin eden en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bu programda muhasebesel kar ile nakit akışı arasındaki farklar ile nedenleri, nakit akış tablosunun nasıl hazırlanacağı, ileriye dönük projeksiyonların yapılma yöntemleri ile sağlıklı bir nakit akışı oluşturabilmek için gerekli koşullar irdelenecektir. Nakit akış problemlerinin nasıl düzeltilebileceği ve/veya finanse edilebileceği konusu üzerinde de ağırlıklı olarak durulacaktır.

İÇERİK

 • Nakit Akışın Önemi ‘Nakit Kral mıdır?’
 • Yaygın Finansal Hatalar ve Nakit Akış İlişkisi
 • Nakit Performans Kriterleri
 • Erken Uyarı Sinyallerini Fark Etmek
 • Muhasebede Tahakkuk Esası Kavramı ve Uygulamadaki Problemler
 • Gelir Tablosu ile Nakit Akış Tablosu Farklılıkları
 • Karlılık ve Likidite Arasındaki İlişki ve Farklılık
 • Örnek Nakit Akış Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu Analizi
 • Nakit Akış Projeksiyon Yöntemleri ve Excel’de Uygulamalar
 • Yatırım Projelerinde Nakit Akışı ve Geliştirilmesi
 • İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Yönetimi
 • İşletme Nakit Döngüsü
 • Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
 • Nakit Akış Düzeltme ve Geliştirme Teknikleri
 • Paranın Zaman Değeri ve Excel’de Ortalama Vade Hesabı
 • Nakit Akış İhtiyacının Finansmanı
  • Banka Kredileri
  • Finansal Kiralama
  • Operasyonel Kiralama (Filo Kiralama)
  • Factoring
  • Refinansman
  • Diğer Yöntemler
 • Genel Bakış ve Son Sözler

Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü dizüstü bilgisayarı bulundurmaları gerekmektedir.

SÜRE

1 gün