EN
|
TR
BANKACILAR İÇİN HP FİNANSAL HESAP MAKİNESİ KULLANIMI (HP 17 B II +, HP 10 B II, HP 12 C)

AMAÇ

Dünyanın en çok kabul gören ve tercih edilen finansal hesap makinesi HP kullanarak çeşitli finansal hesaplamaların yapılabilmesi. Bu sayede özellikle müşteri görüşmelerinde çok daha rahat, hızlı ve sağlıklı çözümlere ulaşabilmek.

HEDEF KİTLE

Banka Genel Müdürlük ve Şube’de finansal hesaplama yapma durumunda olan herkes.

İÇERİK

 • Finansal Hesap Makinesinin Temel Fonksiyonları
  • Menülere Genel Bakış
  • Hesaplama Yapma ve Bilgi Saklama
  • Modlar ve Kullanımı
 • Faiz Dönüştürme (ICNV) Menüsü
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
  • Faiz Hesaplamaları
 • Paranın Zaman Değeri (TVM) Menüsü
  • Bugünkü Değer
  • Gelecekteki Değer
  • Mevduat Faizi Hesaplamaları
  • Taksitli Kredi Hesaplamaları
  • Vergiler Dahil Taksitli Kredi Hesaplamaları
  • Menünün Farklı Kullanım Uygulamaları
  • Ana Para ve Faiz İtfa Tablosu Oluşturulması
 • Nakit Akışı Menüsü
  • Nakit Akış Menüsünün Kullanımı
  • Nakit Akış Menüsü Veri Girişi ve Düzeltme Yapma
  • Veri Saklama
  • Hesaplamalar (Toplam, IRR, MIRR, NPV)
  • Menünün Farklı Amaçlarla Kullanımı (Faiz ve Kar Hesaplamaları)
 • Tahvil Hesaplamaları
  • Gerçek ve 30/360 Hesaplama Şekli
  • Kuponlu ve Kuponsuz Tahviller
  • Birim Fiyat Hesaplamaları
  • Getiri Hesaplamaları

SÜRE

2 gün