EN
|
TR
BANKACILAR İÇİN FİNANSAL MATEMATİK

AMAÇ

Finansal matematik her bankacının sahip olması gereken temel beceriler arasında ilk sıralarda yer alır. Eğitim sonunda katılımcılar bu konuya hakim olmak sureti ile kariyer yollarında fark yaratma ve çalışma hayatında karşılarına çıkan pek çok durum ile ilgili daha iyi muhakeme yapma imkanına sahip olacaklardır.

HEDEF KİTLE

Banka Genel Müdürlük ve Şube’de finansal hesaplama yapma durumunda olan tüm çalışanlar

İçerik:

 • Paranın Zaman Değeri
  • Faiz hesaplamaları ve Adat Kavramı
  • Gelecekteki Değer
  • Bugünkü Değer
  • Net Bugünkü Değer
 • Anüite: Dönemsel Eşit Ödemeler ve Diğer Ödeme Şekilleri
  • Eşit Dönemli Anüite Hesaplaması
  • Gerçek Gün Üzerinden Anüite Hesaplaması
  • Anüitenin Gelecekteki Değeri
  • Anüitenin Bugünkü Değeri
  • Eşit Ana Para Ödemeli Geri Ödeme Tablosu
  • Katsayılı ve Değişken Ödeme Tablolarının Hesaplaması
 • Amortizasyon Tablosunun Hazırlanması
  • Faiz Tahakkuku
  • Ana Para İtfası
  • Kalan Ana Para
 • Mevduat Hesapları
  • Brüt Basit Faiz
  • Efektif (Reel Faiz)
 • Banka Kredileri
  • İskonto Kredisinin Maliyeti
  • Tüketici Kredileri ve Aylık Taksitlerin Hesaplanması
  • Ortalama Kredi Vadesinin Hesaplanması
 • Nakit Akışlarının Analizi
  • IRR ve MIRR Kavramları
  • Net Bugünkü Değer
  • Geri Ödeme Süresi
  • Satın Alma, Kredi ve Leasing Mukayesesi
 • Hazine Bonosu
  • Hazine Bonosunun Birim Fiyatı
  • Bono Getirisi
  • Repo Getirisi

PROGRAM VE KATILIM BİLGİLERİ

Katılımcı sayısı maksimum 16 kişi ile sınırlıdır. Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya üst versiyonu yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir. Katılımcıların temel Excel uygulamalarına hakim olmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 gün