EN
|
TR
ŞİRKET DEĞERLEME (VALUATION)

Şirket değerlemesi çalışmasının doğru yapılması, özellikle şirket satışı ve birleşmeler ile halka arz aşamalarında, büyük önem taşır. İskontolu Nakit Akış (DCF) yöntemi bu alanda en çok kullanılan ve geçerli yöntem olarak kabul edilir. Bu yöntemde şirketin geçmişi, bugünü ve geleceği dikkate alınır. Özellikle şirket geleceğinde var olan potansiyelin tahmini kritik önem taşır ve müzakere sürecinde esas teşkil eder

AMACIMIZ

Şirket değerininin adil ve güvenilir belirlenebilmesi için doğru analizler gerçekleştirmek ve geçerli hesaplama yöntemleri kullanmak sureti ile değer tespiti yapmak.

HİZMETLERİMİZ

Değerleme alanında, şu ana başlıklar altında hizmetler sunuyoruz:

  • Değerlemeye konu şirket ve/veya projenin finansal modellemesi
  • Sermaye maliyetinin hesaplanması (WACC)
  • Geleceğe dönük potansiyel dikkate alınarak modelin şekillendirilmesi
  • Kiritik proje girdilerinin belirlenmesi
  • Hassasiyet ve senaryo analizleri
  • Finansal fizibilite çalışması ve raporlaması 
  • İskontolu nakit akışı yöntemi ile minimum ve maksimum şirket değerlerinin tespiti
  • Değerleme raporu ve uygunluk görüşü
  • Şirket birleşme ve satın alma projelerinde danışmanlık

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN