EN
|
TR
PROJE FİNANSAL FİZİBİLİTE VE FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL MODEL

 • Proje ile ilgili kritik girdilerin belirlenmesi.
 • Proje girdilerinin değişimine ve proje performansının farklı senaryolar ile test edilebilmesine imkan sağlayacak Excel üzerinde çalışan dinamik finansal model çalışması. (Finansal model tarafınızca üzerinde her türlü değişimi yapabilmenize imkan sağlayacak şekilde şifresiz olarak paylaşılacaktır.)
 • Proje ile ilgili projeksiyonlarının yapılması (gelir ve gider kalemleri, yatırım maliyeti, işletme sermayesi ihtiyacı vb.)
 • Proje ile ilgili finansal tabloların, proje Net Nakit Akışının ve Net Net Nakit Akışının çıkartılması.
 • Sponsor sermaye maliyetinin tespit edilmesi(WACC) Proje ile ilgili finansal performans , proje değeri (NBD), karlılık (İVO-IRR, MIRR), sermaye geri dönüş süresi (iskontolu ve iskontosuz geri ödeme süreleri- payback period) ve borç geri ödeme performansı (BSKO, KSKO, PSKO) hesaplamalarını da içeren kapsamlı bir finansal analiz çalışması. Finansal modelde finansal analiz sonuçlarının tek bir platform üzerinde daha kolay incelenmesi amaçlı grafik -görsel- destekli bir kontrol paneli oluşturulması.
 • Hassasiyet Analizi (Tek değişkenli ve çift değişkenli analizler): Hassasiyet analizi aşağıdaki girdilerin değişiminin proje finansal performans kriterlerine etkisini ölçmeye yöneliktir. Projenin yapısına ve dinamiklerine bağlı olarak projenin farklı girdileri için de analiz kapsamı genişletilebilir.
  • Satış hacmi
  • Satış fiyat seviyeleri
  • Üretim hacmi
  • Ham madde maliyeti
  • Yatırım maliyeti
  • İşletme giderleri
  • İşletme sermayesi ihtiyacı
  • Enflasyon Devalüasyon
  • Kredi Faiz Oranı vb.
 • Farklı senaryoların oluşturulması ve değişken koşullarda proje performansının test edilmesi.
 • Ölçek Analizi: İş modeli olarak farklı alternatiflerin söz konusu olduğu projeler için alternatiflerin finansal açıdan değerlendirilerek en doğru seçimlerin yapılmasına imkan sağlanır.

*Proje finansal model yatırımcı (sponsor) tarafından sağlanan olan Proje Teknik Fizibilitesi baz alınarak gerçekleştirilir ve sağlanan verilerin doğru olduğu kabul edilir.

PROJE RİSK ANALİZİ

Hassasiyet ve senaryo analizleri baz alınarak proje ile ilgili majör ve minör nitelikteki risklerin belirlenmesi. Proje riskleri ile ilgili açıklamalar ve risklerin yönetilmesi, ortadan kaldırılması ya da transfer edilmesi için danışmanlık sağlanması. Proje iş modelinin geliştirilmesi ve bankabilitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmesi.

FİNANSAL FİZİBİLİTE RAPORU

Proje performans kriterlerinin, yapılan değişik senaryolar ve hassasiyet analizleri baz alınarak, yeterli olup olmadığına bağlı olarak projenin finansal anlamda yapılabilirliğini ‘Pozitif’ veya ‘Negatif’ olarak değerlendiren uzman raporu.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Banka ve finans kurumları ile müzakere sürecinde aşağıdaki konularda danışmanlık sağlanması.

 • Finansal model ve finansal fizibilite ile ilgili banka ve finans kurumlarıyla iletişimin sağlanması
 • Proje finansmanı ile ilgili gelen kredi teklifi ve kullanım koşullarının (term sheet) değerlendirilmesi
 • Projeye en uygun borçlanma koşullarının sağlanması (faiz, vade, optimum öz kaynak oranı ve zamanlaması, proje nakit akışına uygun kredi geri ödeme yapısı, komisyonlar vb.)
 • Kredi müzakere sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık (kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)
 • Kredi sözleşmesi kullanım koşullarının finansal açıdan değerlendirilmesi

SİZE NE AVANTAJ SAĞLARIZ?

Dinamo, Türkiye’deki pek çok yerli ve yabancı banka, leasing şirketi ve her kesimden yatırımcılara proje finansmanı, leasing ve PPP(Kamu Özel Ortaklığı) alanlarında danışmanlık hizmetleri veren alanının lider kuruluşudur.

 • Proje karlılığına ve performansına en fazla etki eden parametrelerin finansal fizibilite aşamasında belirlenmesi ve projenin erken aşamasında gerekli tedbirlerin alınması.
 • Proje ile ilgili risklerin ortadan kaldırılması yada minimize edilmesi.
 • Projenin bankable yani uygun koşullarla finanse edilebilir olması amacı ile banka ve finans kurumları ile finansal model üzerinden müzakere süreci yönetimi.
 • Proje net nakit akışının proje ömrü süresince sürdürülebilir ve güvenilir şekilde oluşturulması amacı ile doğru borçlanma yapısının şekillendirilmesi.
 • Proje için optimum borç/öz kaynak dengesinin kurulması ve proje yatırım karlılığının proje sahipleri açısından maksimize edilmesi.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

 • Enerji Projeleri (HES, RES, Güneş, Jeotermal, Termal vb.)
 • PPP Projeleri
 • Otel Projeleri
 • AVM Projeleri
 • Gayrimenkul Projeleri
 • Sanayi Yatırımları

*Fizibilite çalışmaları yatırımcıların ve/veya finansman sağlayıcıların talepleri doğrultusunda İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN