EN
|
TR
PPP (KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ ORTAKLIKLARI) DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

PPP dünyada son 20 yıla damgasını vurmuş; sürekli büyüme eğilimi içinde olan kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir tedarik yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce kamu tarafından kısıtlı finansman ve insan kaynağı ile sınırlanan yatırım projeleri, bu yeni yöntemle özel sektör tarafından finanse edilmekte, yapılmakta ve işletilmektedir. Bununla birlikte projeler kamunun denetim ve gözetiminde kalmaya devam etmektedir. İyi bir PPP yapısının oluşturulmasında proje ile ilgili risklerin kamu ile özel sektör arasında optimum şekilde dağılmış olması da çok önemlidir. Geçmiş deneyimler farklı PPP yapıları (YİD, YKD vb.) ile gerçekleştirilen projelerin geleneksel kamu yatırımlarına göre çok daha verimli ve düşük maliyetli olduğunu göstermektedir.

FARKIMIZ

Proje ve yatırım finansmanı konusunda yerel ve uluslararası bilgi ve tecrübemiz ile konunun global bazda en iyi örneklerinden faydalanarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri:

 • PPP’nin kamu ve özel sektör kaynaklarının en verimli kullanımı ile daha kısa sürede ve üstün hizmet kalitesi ile gerçekleşmesi.
 • Yatırımcıları bilgilendirerek, PPP projelerinin analiz, fizibilite, yönetim ve risk süreçlerini en doğru şekilde yürütüp karlılıklarını artırmalarını sağlamak.
 • PPP projelerinin değerlemesi (valuation) ve ihale sürecinde özellikle fiyatlama ile risk analizi konularında danışmanlık sağlayarak artı değer yaratmak.

HİZMET ALANLARIMIZ

 • PPP’ye uygun olabilecek projelerin tespiti. 
 • Proje risk analizi, finansal modelleme ve finansal fizibilitenin hazırlanması.
 • Proje risklerinin parasal değerinin belirlenmesi; optium risk ve karlılık bakış açısı ile etkin yönetimi.
 • Proje bazlı minimum performans kriterlerinin belirlenmesi. (IRR, NPV vb.)
 • Optimum iş modeli ve hizmet birim fiyatlarının ihale öncesi oluşturulması.
 • Fonlama kaynağı açısından maksimum rekabet ortamı sağlayacak ‘Bankable’ PPP ihalesi ön çalışmasının gerçekleştirilmesi.
 • İhale sürecinin ve teklif değerlendirme süreçlerinin optimum risk, maksimum karlılık  anlayışı ile analizi ve yönetimi.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇERİĞİMİZ

 1. Farklı proje tipleri bazında risk analizi ve yönetimi.
 2. Proje finansal model , nakit akış, finansal fizibilite çalışmaları.
 3. Proje hassasiyet analizleri ve birim hizmet bedeli tespiti.
 4. Talebe göre Monte Carlo dinamik hassasiyet analiz çalışması.
 5. Müzakere alt yapısının ve kriterlerinin belirlenmesi.
 6. İhale süreci ve teklif değerlendirme aşaması finansal danışmanlığı.
 7. Risk yönetim amaçlı sözleşmelerin finansal danışmanlığı            

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN