EN
|
TR
NAKİT AKIŞ TAHMİNİ VE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Bütün dünyada şirketlerin yaşam süresi kısalıyor. Süre Almanya’da 18, Fransa’da ise 9 yıla kadar indi. Türkiye’de ise işletmelerin yüzde 80’i 5’inci yılına, yüzde 96’sı 10’ıncı yılına ulaşamıyor.’ 

Capital Dergisi

Şirketlerin başarılı olması için değişime ayak uydurması, odaklanması, nakdi iyi yönetmesi, bütçeli iş yapması, etik değerlere bağlı kalması, sabırlı, vizyon ve misyon sahibi olması, para ve insanı iyi yönetmesi gerekir.’

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük

DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE KAPSAMI

Dünyada ve Türkiye’de işletmelerin ortalama yaşam ömrü giderek kısalmaktadır. Türkiye’nin ilk 100 şirketi sıralamasında son 30 yıllık perspektife bakıldığında ne kadar büyük bir değişim yaşandığı rahatlıkla gözlemlenebilir. Yapılan araştırmalarda şirketleri başarısızlığa götüren nedenlerin başında nakit akışlarını iyi yönetememeleri gelmektedir. Şirketlerin kalıcı olmaları için sürdürülebilir büyüme göstermeleri şarttır. Sürdürülebilirliği sağlamanın ön koşullarından biri de nakit akış yönetimini doğru yapmaktır.

Bir insan için kan dolaşımı ne ise şirket için de nakit akışı odur. Nasıl ki kan dolaşımında sorun yaşayan bir bireyin sağlıklı olması söz konusu olmaz ve hasta olması kaçınılmaz ise şirketler için de durum tamamen aynıdır.

Bilanço ve gelir tablosu gibi finansal çalışmalar şirketin bugünü ve geçmişi hakkında bilgi verir. Geleceği hakkında fikir vermez. Şirketlerin mevcut faaliyetleri ile geleceğe dönük yatırımlarını planlamaları için bu tablolar yetersizdir ve nakit akışı ile ilgili fikir vermekten uzaktır. Şirketin geleceğe dönük planlamasını yapabilmesi için en doğru yöntem ileriye dönük tahminler yapıp nakit akış tablosunu çıkartmaktır. Satışlar, giderler vb. kalemler için tahmin yaparken hem geçmiş performans bilgileri hem de ileriye yönelik beklentiler devreye girmektedir. Şirketin durumuna ve konjektüre bağlı olarak bu tahminler bugünkü durumdan daha pozitif veya negatif olabilir.

Nakit akım tablosu vasıtası ile aşağıdaki tespitler yapılabilir:

  • Mevcut faaliyetlerin sürdürülebilir sağlam bir nakit akışı yaratıp yaratmadığı
  • Nakit akışında var olan mevsimsellikler ve olası sıkışıklıklar
  • Alacak ve borç vadelerinin doğru planlanıp planlanmadığı
  • Stokların getirmiş olduğu ekstra finansman ihtiyaçları
  • Dönemsel nakit ve finansman ihtiyaçları
  • Yönetim kararlarının şirket nakit akışına etkisi
  • Finansman geri ödeme planlarının şirket nakit akışına uygun yapılabilmesi

Şirketle ilgili mevcut durumu görmek ve geleceği planlamak için en doğru analiz ancak nakit akışı üzerinden yapılabilir. Nakit akış tahmini yapmak ve bunu yönetmek amacı ile önlemler alabilmek istatistik ve finans bilgisinin harmanlandığı özel bir uzmanlık gerektirir. 25 yılı aşkın süredir bu alanda yaptığımız çalışmalar, bilgi ve tecrübelerimiz, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara  değer katmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN