EN
|
TR
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

“Kurumsal Risk Yönetimi; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.”

TÜSİAD Risk Yönetimi Çalışma Grubu – Kurumsal Risk Yönetimi

DANIŞMANLIĞIN KAPSAMI

İş dünyasında son yıllarda yaşanan ve birçoğu şirketlerin iflasıyla sonuçlanan büyük skandallar, şirket paydaşlarının ve özellikle hissedarlarının şirketlerde güvenilir bir risk yönetimi sistemi kurulması talepleri ile sonuçlanmıştır. Sektörel düzenleyici üst kurullar ve yasama organları da bahse konu olan olaylar nedeniyle yeni mevzuat düzenlemelerini ‘risk odaklı’ bir zemine oturtmaktadırlar.

Kurumsal risk yönetim süreci; riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, risk iştahının belirlenmesi, izleme, müdahale, önlem alma/iyileştirme, raporlama ve risk yönetim performansının denetimi aşamalarından oluşur. Kurumun faaliyetlerinin tamamına yönelik uygulanan planlama ve sistematik uygulama süreçlerinden oluşan bir sistem modelidir.

FARKIMIZ

Kurumsal Risk Yönetimi hizmetimizde, şirketin mevcut Risk Yönetim Sistemini analiz ediyoruz, denetliyoruz, şirkete özgü çağdaş bir sistemi içeren model tasarlıyoruz ve yeni sistemin uygulamaya alınması aşamasında kuruma yardımcı oluyoruz. Bu hizmeti sunmaktaki amacımız, proaktif yönetim tekniklerini temel alarak kuruma özgü tasarlanacak ve devreye girecek yeni sistem ile potansiyel risklerin minimize edilmesidir. Hizmet kalitesinde yaratacağımız fark ise, 25 yılı aşkın iş ve danışmanlık deneyimlerinde harmanlanan yetkinliklere sahip, müşterilerine değer yaratma mottosu ile hareket eden Dinamo ekibidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN